“De mensen van A-kwadraat zijn van nature heel nauwgezet en hebben veel aandacht voor het product”

Klantencase

Klant: Added Pharma

Opdracht: Een nieuwe assemblagelijn om de productie van SmartSyringe zo snel mogelijk op te starten

Jacqueline Wijsman is marketing en product manager bij Added Pharma. Het bedrijf levert medische producten aan (ziekenhuis)apotheken. Eind 2020 moest de assemblage unit worden overgebracht van een Nederlands maatwerkbedrijf naar A-kwadraat. Als projectleider leidde Jacqueline Wijsman de transitie in goede banen.

Hoe kwamen jullie erbij om A-kwadraat in te zetten?
Jacqueline Wijsman: “De eerste coronapiek was al te gek voor Added Pharma. Wij leveren onder andere lege, gesteriliseerde spuiten aan ziekenhuisapotheken, dat noemen we SmartSyringe. De spuiten worden vervolgens in de verschillende afdelingen klaargemaakt. Bij een covidpatiënt staan meestal zo’n negen spuitpompen naast het bed, waaraan vaak meer dan één spuit per dag wordt aan toegevoegd. Het aantal injecties vertienvoudigde of verhonderdvoudigde in sommige gevallen.

Bij ons steeg de vraag naar SmartSyringe dus sterk. Onze assemblage unit in Nederland maakte de multipacks met spuiten klaarvoor ons, maar we kregen het nieuws dat zij er eind 2020 mee zouden ophouden. Toen moesten we ontzettend snel schakelen. Via Van Rooijen, onze vervoerder, kwamen we bij A-kwadraat terecht. Al in het eerste gesprek tussen onze afdeling kwaliteit en de directeur van A-kwadraat, merkten we dat het goed voelde. Er was een klik op verschillende fronten.“

Hoe verliep de overschakeling?
“In die periode moesten de tweede en de derde golf nog komen. Toch hebben we het voor elkaar gekregen om in 1,5 à 2 maanden de productie goed op te zetten met acceptabele output en kwaliteit, en met blije mensen.

De opstart bestond deels uit het overnemen van protocollen en manieren van werken, en deels uit verbeteren. A-kwadraat kocht onder meer apparatuur over van onze vorige partner, dat vind ik een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze vorige partner had een cleanroom 7, die heeft nog minder stofdeeltjes dan de cleanroom 8 van A-kwadraat. Dat was jammer, want aseptisch werken is voor ons heel erg belangrijk. Maar ik heb bij A-kwadraat een bereidwilligheid en een open mind gevoeld om naar elke stap te kijken om de kwaliteit net wat hoger te krijgen. Nu worden er bijvoorbeeld extra handschoenen gebruikt, er is een extra reinigingsstap voor het binnengaan en aangepaste kledij.

Je assemblage unit moeten verplaatsen is erg vervelend, maar tegelijkertijd betekent het een opportuniteit om verbeteringen te kunnen doorvoeren. We zijn een maand bezig geweest met de routing te optimaliseren. Want hoe minder de producten worden weggezet en weer opgepakt, hoe beter. Elke handeling kost tijd en vervuiling. En er is aandacht voor ergonomisch werken.

We hebben dus heel wat verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld de tussentijdse controlechecks herzien en zakken worden nu gewogen om zeker te zijn of het aantal spuiten en dopjes klopt. Ik merk dat A-kwadraat bereid is om te investeren in zaken die het proces verbeteren. Ook de compontentsfiche – dat is het etikel van het product – werd helemaal herdacht. Een andere verbetering is de sealing die halfweg de verpakking gebeurt, dat verbetert de kwaliteit en het product ziet er veel netter uit. Het is fijn dat er rekening wordt gehouden met netjes werken en de uitstraling naar onze klanten. Tot slot zijn we voor de productieplanning overgeschakeld naar SharePoint. Zo’n gedeeld document zorgt voor een soepelere samenwerking.”

Wat gebeurt er concreet?
“Wij hebben vier productgroepen en A-kwadraat helpt ons bij twee ervan. De belangrijkste is ‘aseptic compounding’, concreet stelt A-kwadraat multipacks samen van spuiten. We bieden veel verschillende volumes aan spuiten aan, bijvoorbeeld grote spuiten voor infuuslijnen of kleine injecties voor dermatologie. Maar altijd zitten er 25 exemplaren in één zak. Elk product heeft een andere omschrijving om te assembleren.

Een tweede productgroep zijn de farmaca, bij A-kwadraat worden regelmatig een tiental farmaceutische middelen verpakt.”

"Vaak vergeten we om complimenten te maken, maar in dit hele project ben ik iedereen zo dankbaar voor hun inzet"

Zijn jullie tevreden met de output?
“In 2019 assembleerde onze vorige partner 1,2 miljoen stuks en in 2020 2,5 miljoen. Van januari tot en met september 2021 zullen bij A-kwadraat bijna 1,5 miljoen spuiten zijn verwerkt. Die output is wel bijzonder, daar mogen we trots op zijn.

De mensen van A-kwadraat letten veel beter op dan wanneer je bijvoorbeeld met een groep studenten werkt. Ze zijn van nature heel nauwgezet en hebben veel aandacht voor het product.

We hebben elkaar gefaseerd leren kennen. Ondertussen is onze kwaliteitsdienst ook op bezoek geweest in Turnhout. De eerste audit ter plaatse was zeer positief.

We hebben een vaste lijn gekregen bij A-kwadraat. Dat wil zeggen dat onze samenwerking in de toekomst is gegarandeerd en dat de output nog kan verhogen. Het is uniek dat er van in het begin mensen mee aan tafel zitten die ook al naar de toekomst kijken. We zien nog wel verbetermogelijkheden. Nu is het zaak van de productie te monitoren en de output verder te verhogen.”

Wat is voor jou de meerwaarde van een partner als A-kwadraat?
“Gaandeweg hebben we aangevoeld dat we elkaar als bedrijven begrijpen. We passen bij elkaar. Ik zie almaar meer parallellen tussen onze manieren van werken. Zo heeft A-kwadraat een EFQM-label behaald net in de periode dat wij ook bezig waren met kwaliteitsmanagementsystemen. Op die manier kan je kwaliteit borgen op een tamelijk efficiënte manier.

Bij A-kwadraat kom je in een omgeving waar mensen heel welwillend zijn. Er heerst een natuurlijke rust, misschien net omdat er met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Simpelweg de druk opvoeren, is geen optie. Ik merk in de omkadering van A-kwadraat veel wil en rust om er wat van te maken. Als je mag werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun omgeving, dan voel je hoe het ook kan. Ze brengen je iets, simpele basisdingen. Iedereen zou het een keer moeten ervaren. Vaak vergeten we om complimenten te maken, maar in dit hele project ben ik iedereen zo dankbaar voor hun inzet. Er is lef om vernieuwing aan te gaan. Ik denk dat de geest van directeur Jan Boeckx ervoor zorgt dat A-kwadraat A-kwadraat is en dat mensen kunnen doen waar ze goed in zijn.”

Ook nood aan de juiste condities voor medische producten? Contacteer ons voor een aanbod op maat.Contacteer Anje