Privacyverklaring.

A-kwadraat vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig deze Privacy Policy gebruiken.

Persoonsgegevens.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om te reageren op een vacature of om u aan te melden als jobstudent.

A-kwadraat vzw legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u steeds met ons contact opnemen via info@a-kwadraat.be.

Cookies.

De website van A-kwadraat vzw maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen in uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

  • U hebt recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
  • U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Wijziging van deze Privacy Policy.

A-kwadraat vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.